Naprapati som behandlingsmetod vid ont i rygg och leder

6/10 svenskar vill gå till naprapat vid ont i ryggen än till sin vårdcentral. Enligt SKOPs undersökning skulle 63% av svenskarna föredra att gå till en naprapat istället för vårdcentral vid ryggbesvär – om patientavgiften var densamma.


Diagnosticera

Innan en naprapat börjar behandla måste diagnosen först ställas. Tillsammans med patientens berättelse och en grundlig ortopedisk undersökning ställs en diagnos, som all behandling utgår från.

Behandla

En naprapat behandlar med hjälp av manipulation, mobilisering, muskeltöj, massage, triggerpunkter och annan manuell eller elektrisk behandling. Ju fler behandlingsmetoder desto fler patienter kan hjälpas.

Förebygga

Naprapater har ett holistiskt synsätt, vilket innebär att vi tittar på helheten och letar efter orsaken till varför smärtan uppstod. Att endast behandla symptomen innebär att smärtan riskerar att återkomma.

Rehabilitera

För att undvika att smärtan återuppstår så måste orsaken åtgärdas. Ibland innebär det att patienten får med sig en eller flera övningar att utföra.

Ont i rygg, nacke eller axlar? Dessa är några av de besvär som en naprapat kan hjälpa dig med. Idrottsskador oavsett om de är akuta eller överbelastningsskador så har de flesta naprapater specialistkompetens för att hjälpa dig. På den här sidan kan du läsa mycket om naprapati, men du kan även boka naprapat i Stockholm och Uppsala. Vi är specialiserade på olika former av belastningsskador såsom arbetsrelaterade och stressrelaterade besvär samt idrottsskador. Olika behandlingsmetoder som erbjuds är stötvågsbehandling, medicinsk laser, akupunktur eller dry needling.

Naprapater är den största gruppen inom avancerad manuell medicin i Sverige, och varje år examineras runt 80 elever från Naprapathögskolan i Stockholm. Trots antalet nyexaminerade så är det ofta svårt att få tid samma dag hos naprapater, vilket är ett tecken på att människor har ont i muskler och leder, och samtidigt väljer en naprapat för att bli behandlad. SKOP har gjort undersökningar där vanliga svenskar fått svara på frågan var de helst vill gå och få hjälp om de har ont – 6 av 10 skulle välja en Naprapat.
Enligt Skops undersökning skulle 63 % av svenskarna föredra att gå till naprapat istället för vårdcentral vid ryggbesvär – om patientavgiften var densamma. I åldrarna 35–54 år föredrar 68 % behandling hos naprapat jämfört med vårdcentral.

En ny studie som presenterades påvisar tydliga samhällsekonomiska vinster med att naprapater får interagera på ortopedmottagningar. Patientköerna minskar, och kostnaderna per patient minskade till 1/3 jämfört med ortoped. Patienterna blev även mycket bättre än sedvanlig behandling av sjukgymnast eller ortopedkirurg.


Back To Top